Overheidsorganisatie

De database voor de inzendingen van ‘de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar’

Welkom

Deze database is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement en bevat inzendingen van de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar en van de Verkiezing Beste Overheidsinnovatie van het Jaar. Het systematisch toegankelijk maken van deze waardevolle informatie draagt bij aan een klimaat waarbinnen een open gesprek kan worden aangegaan over het verbeteren van overheidsorganisaties en overheidsinnovaties. Het doel van de database is daarom om de inzendingen voor een breed publiek beschikbaar te maken om zo kennis te delen over de best practices van elke organisatie.

Voor de opname van de inzendingen in deze database is expliciet toestemming gevraagd aan de betrokken partijen. De inzendingen zijn uitsluitend te gebruiken voor de uitwisseling van de bestaande kennis en mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. 

In sommige gevallen zijn de inzendingen al enige jaren oud, waardoor de gegeven informatie niet altijd up-to-date is met de huidige situatie van de desbetreffende organisatie.

Bent u geïnteresseerd in de huidige verkiezingen? Dan kunt u hier meer informatie en updates daarover vinden.

Database